FOTOARCHIV

 

 

sh00

sh1

sh2

sh3

sh4

Larissa Schloss - Konzert Stadthalle Chemnitz- 09/2007

   
 

C1

Larissa Schloss - Yamaha Musikschule Chemnitz - 12/2006

   
 

C2

Larissa Schloss - Yamaha Musikschule Chemnitz - 12/2006